Detaljni podaci o studentu
Rang :
41
Prezime :
SIMIĆ
Ime roditelja :
GORAN
Ime :
STEFAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-9/13
ESPB bodovi :
166.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
55.33
Prosek ocena :
8.59
Broj bodova po školskom uslovu :
88.22
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
89.22

Nazad