Detaljni podaci o studentu
Rang :
39
Prezime :
ILIĆ
Ime roditelja :
ZORAN
Ime :
MARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NET-19/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.1
Broj bodova po školskom uslovu :
88.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
89.5

Nazad