Detaljni podaci o studentu
Rang :
38
Prezime :
MILOVANOVIĆ
Ime roditelja :
NENAD
Ime :
MARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-20/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.2
Broj bodova po školskom uslovu :
89
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
90

Nazad