Detaljni podaci o studentu
Rang :
37
Prezime :
JELIČIĆ
Ime roditelja :
BRANKO
Ime :
MILOŠ
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-2/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8
Broj bodova po školskom uslovu :
89
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
90

Nazad