Detaljni podaci o studentu
Rang :
34
Prezime :
MILOŠEVIĆ
Ime roditelja :
SRĐAN
Ime :
NIKOLA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-1/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.4
Broj bodova po školskom uslovu :
90
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
91

Nazad