Detaljni podaci o studentu
Rang :
32
Prezime :
KOČIĆ
Ime roditelja :
ĐURAĐ
Ime :
DANIJEL
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-100/13
ESPB bodovi :
168.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
56.00
Prosek ocena :
9.11
Broj bodova po školskom uslovu :
91.35
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
91.35

Nazad