Detaljni podaci o studentu
Rang :
30
Prezime :
HARDI
Ime roditelja :
SAŠA
Ime :
GLORIJAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-27/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.3
Broj bodova po školskom uslovu :
90.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
91.5

Nazad