Detaljni podaci o studentu
Rang :
29
Prezime :
MLADENOVIĆ
Ime roditelja :
LJUBOMIR
Ime :
MILOŠ
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-48/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.8
Broj bodova po školskom uslovu :
92
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
92

Nazad