Detaljni podaci o studentu
Rang :
28
Prezime :
JOVANOVIĆ
Ime roditelja :
DEJAN
Ime :
MILOŠ
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-34/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.4
Broj bodova po školskom uslovu :
91
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
92

Nazad