Detaljni podaci o studentu
Rang :
27
Prezime :
ĐORĐEVIĆ
Ime roditelja :
SRBA
Ime :
STEFAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-73/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.65
Broj bodova po školskom uslovu :
92.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
92.25

Nazad