Detaljni podaci o studentu
Rang :
26
Prezime :
JOŠIĆ
Ime roditelja :
NEĐO
Ime :
DAMJAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NET-19/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.65
Broj bodova po školskom uslovu :
92.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
92.25

Nazad