Detaljni podaci o studentu
Rang :
25
Prezime :
BALABANOVIĆ
Ime roditelja :
MIROSLAV
Ime :
MARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
AVT-1/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.55
Broj bodova po školskom uslovu :
91.75
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
92.75

Nazad