Detaljni podaci o studentu
Rang :
24
Prezime :
OBRENOVIĆ
Ime roditelja :
MLADEN
Ime :
NEMANJA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-85/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.8
Broj bodova po školskom uslovu :
93
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
93

Nazad