Detaljni podaci o studentu
Rang :
23
Prezime :
STOJANOVIĆ
Ime roditelja :
VELIBOR
Ime :
ALEKSANDAR
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-6/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.65
Broj bodova po školskom uslovu :
92.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
93.25

Nazad