Detaljni podaci o studentu
Rang :
22
Prezime :
ĐURĐEVIĆ
Ime roditelja :
DEJAN
Ime :
IGOR
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
AVT-54/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.65
Broj bodova po školskom uslovu :
92.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
93.25

Nazad