Detaljni podaci o studentu
Rang :
21
Prezime :
JOVANOVIĆ
Ime roditelja :
SLAĐANA
Ime :
MIHAJLO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-24/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.85
Broj bodova po školskom uslovu :
93.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
93.25

Nazad