Detaljni podaci o studentu
Rang :
20
Prezime :
LETIĆ
Ime roditelja :
PERICA
Ime :
JOVAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-14/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.7
Broj bodova po školskom uslovu :
92.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
93.5

Nazad