Detaljni podaci o studentu
Rang :
19
Prezime :
PAPIĆ
Ime roditelja :
GORAN
Ime :
NIKOLA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-4/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.7
Broj bodova po školskom uslovu :
92.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
93.5

Nazad