Detaljni podaci o studentu
Rang :
18
Prezime :
GLUMAC
Ime roditelja :
NEBOJŠA
Ime :
MARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-172/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9
Broj bodova po školskom uslovu :
93
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
94

Nazad