Detaljni podaci o studentu
Rang :
17
Prezime :
MIHAILOVIĆ
Ime roditelja :
ZORAN
Ime :
ALEKSANDAR
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-9/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.8
Broj bodova po školskom uslovu :
93
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
94

Nazad