Detaljni podaci o studentu
Rang :
16
Prezime :
ĐOTUNOVIĆ
Ime roditelja :
DRAGAN
Ime :
MIROSLAV
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-36/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
8.85
Broj bodova po školskom uslovu :
93.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
94.25

Nazad