Detaljni podaci o studentu
Rang :
12
Prezime :
STANKOVIĆ
Ime roditelja :
NEBOJŠA
Ime :
STEFAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-46/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.2
Broj bodova po školskom uslovu :
94
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
95

Nazad