Detaljni podaci o studentu
Rang :
11
Prezime :
MIOČEVIĆ
Ime roditelja :
RADICA
Ime :
NIKOLA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-13/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9
Broj bodova po školskom uslovu :
94
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
95

Nazad