Detaljni podaci o studentu
Rang :
9
Prezime :
KURLAGIĆ
Ime roditelja :
ŽELJKO
Ime :
DEJAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-7/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.5
Broj bodova po školskom uslovu :
95.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
96.5

Nazad