Detaljni podaci o studentu
Rang :
8
Prezime :
TASIĆ
Ime roditelja :
IGOR
Ime :
STEFAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-7/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.35
Broj bodova po školskom uslovu :
95.75
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
96.75

Nazad