Detaljni podaci o studentu
Rang :
6
Prezime :
PAVLOVIĆ
Ime roditelja :
RADMILO
Ime :
ALEKSANDAR
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-11/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.6
Broj bodova po školskom uslovu :
96
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
97

Nazad