Detaljni podaci o studentu
Rang :
5
Prezime :
NIKOLIĆ
Ime roditelja :
DRAGAN
Ime :
ALEKSANDAR
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-119/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.6
Broj bodova po školskom uslovu :
96
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
97

Nazad