Detaljni podaci o studentu
Rang :
4
Prezime :
BLAGOJEVIĆ
Ime roditelja :
LJUBOMIR
Ime :
DALIBOR
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-12/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.7
Broj bodova po školskom uslovu :
96.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
97.5

Nazad