Detaljni podaci o studentu
Rang :
3
Prezime :
JELIĆ
Ime roditelja :
MILORAD
Ime :
NIKOLA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NET-2/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.5
Broj bodova po školskom uslovu :
96.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
97.5

Nazad