Detaljni podaci o studentu
Rang :
2
Prezime :
SIMIĆ
Ime roditelja :
SLAVKO
Ime :
DARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-6/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.9
Broj bodova po školskom uslovu :
97.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
98.5

Nazad