Konačna rang lista za studente viših godina studija - 20.11.2017.
Visoka hotelijerska škola
Rang Ime Ime roditelja Prezime Espb bodovi Ukupno bodova
1 JOVANA LIDIJA ŠUMAR 120,00 93,80 DETALJNO
2 KATARINA EMIL JOANOVIĆ 60,00 92,65 DETALJNO
3 KRISTINA GORAN DRULOVIĆ 120,00 91,25 DETALJNO
4 SANDRA DRAGAN ERDELJANOV 163,00 87,31 DETALJNO
5 MARIJANA VASILIJE LUČIĆ 162,00 86,91 DETALJNO
6 MARIJA DRAGAN KONJIKUŠIĆ 116,00 85,18 DETALJNO
7 KATARINA GORAN ŽIVKOVIĆ 118,00 83,95 DETALJNO
8 ALEKSANDRA ALEKSANDAR JACKOVIĆ 158,00 82,33 DETALJNO
9 MARIJANA DRAGUTIN STANISAVLJEVIĆ 157,00 82,16 DETALJNO
10 ANA MIROSLAV PRANIĆ 165,00 81,28 DETALJNO
11 NATALIJA SAŠA STANKOVIĆ 126,00 73,44 DETALJNO

12 TANJA JOVICA ZDRAVKOVIĆ 133,00 72,47 DETALJNO