Rang 12
Prezime ZDRAVKOVIĆ
Ime roditelja JOVICA
Ime TANJA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GS 071/2014
ESPB bodovi 133,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 44,33
Prosek ocena 7,00
Broj bodova po školskom uslovu 71,47
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 72,47