Rang 11
Prezime STANKOVIĆ
Ime roditelja SAŠA
Ime NATALIJA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RS 047/2014
ESPB bodovi 126,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 42,00
Prosek ocena 7,57
Broj bodova po školskom uslovu 72,44
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 73,44