Rang 10
Prezime PRANIĆ
Ime roditelja MIROSLAV
Ime ANA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HS 138/2014
ESPB bodovi 165,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 55,00
Prosek ocena 7,26
Broj bodova po školskom uslovu 81,28
Broj bodova po materijalnom uslovu 0
Ukupno 81,28