Rang 9
Prezime STANISAVLJEVIĆ
Ime roditelja DRAGUTIN
Ime MARIJANA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HB 005/2014
ESPB bodovi 157,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 52,33
Prosek ocena 7,66
Broj bodova po školskom uslovu 81,16
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 82,16