Rang 8
Prezime JACKOVIĆ
Ime roditelja ALEKSANDAR
Ime ALEKSANDRA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB 010/2014
ESPB bodovi 158,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 52,67
Prosek ocena 7,64
Broj bodova po školskom uslovu 81,33
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 82,33