Rang 7
Prezime ŽIVKOVIĆ
Ime roditelja GORAN
Ime KATARINA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HS 167/2015
ESPB bodovi 118,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 59,00
Prosek ocena 7,15
Broj bodova po školskom uslovu 82,95
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 83,95