Rang 6
Prezime KONJIKUŠIĆ
Ime roditelja DRAGAN
Ime MARIJA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 008/2015
ESPB bodovi 116,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 58,00
Prosek ocena 7,56
Broj bodova po školskom uslovu 84,18
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 85,18