Rang 5
Prezime LUČIĆ
Ime roditelja VASILIJE
Ime MARIJANA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 002/2014
ESPB bodovi 162,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 54,00
Prosek ocena 8,34
Broj bodova po školskom uslovu 85,91
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 86,91