Rang 4
Prezime ERDELJANOV
Ime roditelja DRAGAN
Ime SANDRA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB 003/2014
ESPB bodovi 163,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 54,33
Prosek ocena 8,37
Broj bodova po školskom uslovu 86,31
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 87,31