Rang 3
Prezime DRULOVIĆ
Ime roditelja GORAN
Ime KRISTINA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 007/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 8,25
Broj bodova po školskom uslovu 90,25
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 91,25