Rang 2
Prezime JOANOVIĆ
Ime roditelja EMIL
Ime KATARINA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB 018/2016
ESPB bodovi 60,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 8,93
Broj bodova po školskom uslovu 92,65
Broj bodova po materijalnom uslovu 0
Ukupno 92,65