Rang 1
Prezime ŠUMAR
Ime roditelja LIDIJA
Ime JOVANA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HB 008/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 8,76
Broj bodova po školskom uslovu 92,80
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 93,80