Rang 28
Prezime ŠORGIĆ
Ime roditelja MILORAD
Ime MILAN
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GS 038/2014
ESPB bodovi 131,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 43,67
Prosek ocena 6,97
Broj bodova po školskom uslovu 70,77
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 71,77