Rang 27
Prezime STOJANOVIĆ
Ime roditelja NEBOJŠA
Ime NEMANJA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GS 137/2014
ESPB bodovi 141,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 47,00
Prosek ocena 7,34
Broj bodova po školskom uslovu 75,32
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 76,32