Rang 26
Prezime JOKSIMOVIĆ
Ime roditelja BOBAN
Ime NIKOLA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB003/2016
ESPB bodovi 54,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 54,00
Prosek ocena 6,58
Broj bodova po školskom uslovu 76,12
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 77,12