Rang 25
Prezime ŽIVANOVIĆ
Ime roditelja ZORAN
Ime STEVAN
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB 020/2016
ESPB bodovi 53,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 53,00
Prosek ocena 7,09
Broj bodova po školskom uslovu 77,86
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 78,86