Rang 24
Prezime VUJMILOVIĆ
Ime roditelja VLADIMIR
Ime ALEKSANDAR
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 029/2015
ESPB bodovi 111,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 55,50
Prosek ocena 6,96
Broj bodova po školskom uslovu 79,20
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 80,20