Rang 23
Prezime SIKIMIĆ
Ime roditelja TODOR
Ime OGNJEN
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GS 003/2015
ESPB bodovi 110,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 55,00
Prosek ocena 7,15
Broj bodova po školskom uslovu 79,77
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 80,77