Rang 22
Prezime POZDER
Ime roditelja ALEKSANDAR
Ime BOJAN
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GS 070/2015
ESPB bodovi 116,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 58,00
Prosek ocena 6,85
Broj bodova po školskom uslovu 80,66
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 81,66